Google, Siyasi Reklamlara Ciddi Kısıtlamalar Getiriyor

Google’?n reklam verme ko?ullar? sertle?iyor. Yeni bir karar ald???n? aç?klayan Google, bundan sonra siyaset içerikli reklamlar?n, kullan?c? hedeflemelerinde eskisi kadar esnek olunmayaca??n? söyledi. Böylelikle siyasi reklamla, ciddi anlamda k?s?tlanm?? olacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir