Güvenli Bir Yolculuk İçin Direksiyonu Nasıl Tutmalısınız? (Tahmin Ettiğiniz Gibi Değil)

Araç süren insanlar?n ço?u, direksiyonun en do?ru tutu? ?eklinin saat 10 ve saat 2 yönü oldu?unu söylerler. Ancak bu durum, Japon bilim insanlar? taraf?ndan do?rulanamad?. Bilim insanlar?na göre direksiyonun en do?ru tutu? ?ekli “10-2” de?il.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir