Bilim İnsanları, Balistik Füze Gibi Fırlatılan Drone Geliştirdi

Bilim insanlar?, bugüne dek al??k?n oldu?umuz drone’lara hiç benzemeyen bir drone geli?tirdi. “Squid” olarak isimlendirilen bu drone, bir mekanizman?n içerisinden f?rlat?l?p kullan?labiliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir