Bir Anonymous Hackerı, Düzenlediği DDoS Saldırıları Nedeniyle 6 Yıl Hapis Cezası Aldı

Hacker grubu Anonymous’a ba?l? oldu?u iddia edilen bir ki?i, yapt??? DDoS sald?r?lar? nedeniyle 6 y?l hapis ve yüklü miktarda para cezas?na çarpt?r?ld?. Anonymous, dünyan?n en ünlü hacker olu?umlar?ndan biri ve ?u ana kadar dünya çap?nda pek çok büyük sald?r? gerçekle?tirdi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir