Türk Mühendislerin Heyecan Verici Projesi: Fosil Yakıt Yerine Bor Kullanılacak

Van Yüzüncü Y?l Üniversitesi?nden ara?t?rmac?lar, bor madeninin hibrit araçlarda kullan?lmas? amac?yla bir proje üstüne çal???yorlar. Proje ba?ar?l? olursa, hibrit araçlarda elektrik üretilmesi için bor kullan?labilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir