İsminize ya da Şirkete Özel Mail (e-Posta) Adresi Nasıl Alınır?

E?er yeni bir i?letme ba?latma giri?iminde bulunuyorsan?z, markan?z? tescillemek ad?na ?irketinize özel uzant?l? bir mail adresi alman?z PR??n?z aç?s?ndan oldukça de?erli olacakt?r. Bu içeri?imizde sizlere ?irketinize özel uzant?l? e-posta adresi açma i?lemlerinin nas?l yap?ld???ndan bahsedece?iz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir