Mamutların Buz Devrinden Kalma Ayak İzleri Ortaya Çıkarıldı

Bilim insanlar?, yeralt?n? radar yard?m? ile inceleyerek binlerce y?l önce ya?am?? mamutlardan kalma ayak izlerini incelediler. Mamut ayak izlerinden önemli veriler elde edildi. Bilim insanlar?, ayn? yöntem ile insanlar?n atalar? hakk?nda da bilgi edinilebilece?ini dü?ünüyorlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir