Astronomlar, Sırra Kadem Basan Bir Nötron Yıldızının Yerini Tespit Etti

Gökbilimciler, bundan yakla??k 32 y?l önce tarihin en parlak y?ld?z patlamas? olan Supernova 1987A olay?n? tespit etmi?lerdi. 160 bin ???k y?l? uzakl?ktaki süpernovada patlayan bir y?ld?z?n ölü kal?nt?lar?n?n bulundu?u aç?kland?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir