Araştırmacılar, İki Farklı Meteorda Şeker Molekülleri Buldu

Meteor örneklerini inceleyen ara?t?rma ekibi, yap?lan incelemeler neticesinde iki farkl? meteorda ?eker molekülleri bulundu?unu aç?klad?. NASA taraf?ndan yap?lan duyuruya göre bu ke?if, ya?am?n kökenini anlamak konusunda yeni teoriler ortaya ç?karabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir