Dünyanın En Büyük Yongası, Dünyanın En Hızlı Yapay Zekâ Bilgisayarında

Bilgisayar donan?mlar? denildi?inde genellikle akl?m?za ufak ve parçalar gelse de daha yo?un i?lemlerin alt?ndan kalkabilmek için donan?mlar?n boyutlar?n? büyütmek gerekebiliyor. ??te Cerebras Systems de bunu yapt?, dünyan?n en büyük yongas?n? geli?tirdi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir