Bitcoin’in İklim Değişikliğine Etkisi Düşündüğümüzden Çok Daha Küçük Olabilir

Yap?lan yeni bir ara?t?rma, popüler kripto para birimi Bitcoin?in küresel iklim de?i?ikli?i üzerindeki etkisininin san?ld???ndan çok daha dü?ük oldu?unu gösterdi. Ara?t?rmaya göre Bitcoin madencili?i, geçti?imiz y?l Estonya ile ayn? düzeyde karbon sal?n?m?na neden oldu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir