Tüm Nesnelerin Yüzeylerinin Genişletilmesini veya Daraltılmasını Sağlayan Yöntem

Hollanda?da bulunan TU Delft?in Hassas ve Mikrosistem Mühendisli?i(PME) bölümündeki ara?t?rmac?lar, herhangi bir yüzeye uygulanabilecek bir geni?leme metodu tasarlad?lar. Ara?t?rmac?lar?n geli?tirdikleri bu yöntem t?ptan, mobilya dekorasyonu alan?na kadar bir çok alanda kullan?labilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir