İklim Değişikliğinin Bir Canlı Türüne Olan İlk Etkisi Açıklandı

Ara?t?rmac?lar, kuzey sumrular?n?n gerçekle?tirdi?i 47 göçten elde ettikleri verilerle, iklim de?i?ikli?inin bir canl? üzerindeki do?rudan etkisini ilk defa gözlemi? oldular.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir