Siber Pazartesi (Cyber Monday) Nedir, Neden İndirim Yapılır?

Kara Cuma?n?n internet alternatifi olan Siber Pazartesi (Cyber Monday) nas?l olu?tu? Kara Cuma ve Siber Pazartesi aras?nda ne farklar var? Geli?en teknoloji Siber Pazartesi?nin geli?iminde nas?l rol ald?? Tüm bu sorular?n cevab?n? bulabilece?iniz yaz?m?za ho?geldiniz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir