Dipsiz Göl’ü Yeniden Hayata Döndürme Çalışmaları Başladı

Bilindi?i üzere 12.000 y?ld?r varl???n? sürdüren Dipsiz Göl, geçti?imiz günlerde ad? aç?klanmayan iki ki?inin define aramak için resmi makamlara ba?vurmas?n?n ard?ndan verilen izinle ba?layan kaz? çal??malar?yla yok edilmi?ti. Bu vahim olay?n ard?ndan aç?klama yapan Kültür ve Turizm Bakanl???, ilgili ki?iler hakk?nda soru?turma ba?lat?ld???n? aç?klam??t?. Bugün itibar?yla bölgede gölü eski hâline getirebilmek için çal??malara ba?land?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir