Town of Salem’deki Bütün Roller ve Taktikler

Town of Salem?in genel olarak üstünden geçmemizin ard?ndan size bu uzun içeri?imizde Town of Salem?deki rollerin en iyi taktiklerini derledi?imiz bir rehberini olu?turduk. Bu detayl? rehberde Town rolleri, Mafia rolleri ve Neutral rollerinin nas?l oynanabilece?ine ve kolayca kazanabilece?inize dair ince detaylar verdik.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir