İzleyicilerin ‘Simpsons’ İsyanına Disney’den Açıklama Geldi

Geçti?imiz günlerde yay?n hayat?na ba?layan Disney+, ilk gününde baz? ba?lant? sorunlar?yla gündem olsa da izleyicilerin oldukça farkl? bir konuda daha ?ikâyetleri vard?. Animasyon dizisi Simpsons??n ekran format?n? de?i?tirerek yay?nlayan Disney, birçok görsel ?akan?n kayboldu?u için yo?un ?ekilde ele?tirilmi?ti. Bir süre sessizli?ini koruyan ?irketten bugün bir aç?klama geldi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir