12 Bin Yıllık Dipsiz Göl, Define Kazıları Nedeniyle Yok Oldu

Genellikle tektonik ya da volkanik olaylar sonucunda olu?an ve akarsular taraf?ndan beslenen su birikintilerine göl denir ancak ülkemiz, hiçbir kayna?? olmamas?yla bu tam?na uymayan bir göle sahip. Ad? Dipsiz Göl olan bu göl, ne yaz?k ki alt?nda define bulundu?u iddia edilerek kaz?ld? ve sonras?nda toprakla doldurularak kurutuldu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir