Nasıl Var Olduğu Anlaşılamayan Yıldızlararası Maddenin Gizemi Çözüldü

Sadece laboratuvar ortam?nda olu?turulabilece?i dü?ünülen Karbon 60, yani Buckminsterfulleren yap?s?, asl?nda uzayda y?ld?zlar?n ölümünün ard?ndan da ortaya ç?k?yor. Bilim insanlar?, buckyball da denilen bu yap?n?n mekanizmas?n? ortaya ç?kard?lar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir