İklim Değişikliğinin İnsanlığın Sonunu Getireceğini İddia Eden Çalışma

?klim de?i?ikli?inin sonuçlar? her geçen gün geri döndürülemez bir noktaya do?ru ilerliyor. Gelecekte iklim de?i?ikli?i nedeniyle öyle bir noktaya gelebiliriz ki, insanl???n sonu gelebilir. Baz? ara?t?rmac?lar, iklim de?i?ikli?inin bu korkunç sonuçlar? üzerine çal???yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir