Vodafone, 2019-2020 İlk Mali Yarıyıl Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye’nin önde gelen GSM firmalar?ndan olan Vodafone, 2019-2020 döneminin ilk mali yar?y?l sonuçlar?n? aç?klad?. Tüm alanlardaki abone say?s?n? artt?ran ?irket, Nisan-Eylül 2019 dönemindeki büyümesini sürdürdü.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir