Türkiye’deki Yaşlılar, Sosyal Medyayı Avrupa’dakilerden Daha Çok Kullanıyor

Yap?lan son ara?t?rma, 65-74 ya? aral???ndaki Türk vatanda?lar?n?n internet kullan?m?n? gözler önüne serdi. AjansPress ile PRNet ortakl???nda yap?lan ara?t?rma, Türkiye’deki ya?l?lar?n Avrupa’daki ya?l?lara göre sosyal medyay? daha fazla kulland???n? ortaya ç?kard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir