Marshall Adaları’ndaki Radyoaktif Madde Mezarı Çatlamaya Başladı

Marshall Adalar?, dünyay? tehdit etmeye ba?lad?. ABD yönetiminin yapt??? nükleer çal??malar?n sonucunda ortaya ç?kan nükleer at?klar? saklayan beton kubbe, eski gücünü yitirmi? durumda. Küresel ?s?nman?n da etkileri göz önünde bulunduruldu?unda dünya, büyük bir nükleer facia ile kar?? kar??ya.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir