5000 Yıllık Bu Teknik, Daha Az Hata Yapmanıza Yardımcı Olabilir

Yeni gerçekle?tirilen bir çal??ma, bir hata yap?ld?ktan sonra beynin k?sa bir süre içinde sinyal verdi?ini ortaya ç?kard?. Çal??ma, bu hata sinyalinin meditasyon yapan insanlarda daha güçlü oldu?unu belirledi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir