Yapay Zeka, Bir Yıl İçinde Hayatını Kaybedecek İnsanları Tespit Etti

Bilim insanlar? taraf?ndan geli?tirilen bir makine ö?renme algoritmas?, kalp hastas? insanlar?n EKG?lerini inceleyerek bir sene için hayat?n? kaybedecek insanlar? yüksek do?ruluk oran?yla tahmin etti. Yapay zeka ile yap?lan bu çal??man?n ard?ndan, çal??ma ile ilgili etik tart??malar? devam ediyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir