Vize Haftanızı Daha Verimli Geçirmenizi Sağlayacak ‘Akıllı Telefon’ Araştırması

Ak?ll? telefonlar?n beyni köreltti?i su götürmez bir gerçek. Peki daha verimli çal??mak için telefonun kapal? kalmas? tek ba??na yeterli mi? Yap?lan bir ara?t?rma, ak?ll? telefonun yak?nl?k mesafesinin çok daha önemli oldu?unu gösteriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir