Araştırmalar, Enerji Şirketlerinin Emisyon Salınımı Konusunda Pasif Kaldığını Gösteriyor

Yap?lan son ara?t?rmaya göre dünyan?n büyük enerji ?irketlerinin ço?u, emisyon sal?n?m? konusunda yeterince çaba sarf etmiyor. Ara?t?rmada yer alanlara göre dünyadaki en büyük 132 enerji ?irketinin yaln?zca 13’ü, sera gaz? emisyonlar?n? s?f?ra dü?ürme taahhüdünde bulundu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir