Google’ın Milyonlarca Hastanın Verisini Topladığı Projesi: Project Nightingale

Google, milyonlarca ABD vatanda??ndan ayr?nt?l? sa?l?k kayd? bilgisi topluyor ve ?irket, Wall Street Journal’a göre hastalar? veya doktorlar? bilgilendirmedi. ABD’deki en büyük ikinci sa?l?k organizasyonu olan Ascension, laboratuvar sonuçlar?, te?his ve hastaneye yat?rma kay?tlar?n?n yan? s?ra hasta adlar? ve do?um tarihlerini de içinde bar?nd?ran sa?l?k geçmi?lerini Google ile payla??yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir