C++’ın Yaratıcısı, Bitcoin’in C++ Kullanmasından Nefret Ettiğini Açıkladı

C ++ dilinin yarat?c?s? Bjarne Stroustrup, Bitcoin?in kendi olu?turdu?u programlama dilinde yaz?lm?? olmas?ndan ho?lanmad???n? söylüyor. Ünlü yaz?l?mc?ya göre Bitcoin, suçlulara hizmet ediyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir