Baltık Denizi’nde 17. Yüzyıldan Kalma İki Savaş Gemisi Batığı Bulundu

?sveçli deniz arkeologlar?, 17. yüzy?ldan kalma oldu?una inan?lan iki sava? gemisi enkaz? ke?fetti. Balt?k Denizi?nde bulunan enkazlardan en az birinin, eski ?sveç kral?n?n ad?n? ta??yan ve ilk seferinde batan Vasa?n?n karde? gemisi oldu?u tahmin ediliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir