SpaceX, Falcon Heavy’deki Roket Kaplamasının Roketten Ayrılış Anını Paylaştı

Yeniden kullan?labilirlik konusuna büyük önem veren SpaceX’, Nisan ay?ndaki görevde Falcon Heavy’den ayr?lan roket kaplamalar?n?n ayr?l?? görüntülerini yay?nlad?. Ayn? kaplamalar, yar?n gerçekle?ecek Falcon 9 f?rlatmas?nda da roketi korumak için kullan?lacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir