Liderin Değişmediği Üçüncü Çeyrek Akıllı Telefon Satış Raporu Yayınlandı

2019’un üçüncü çeyre?inde yap?lan ak?ll? telefon sat??lar?n? gösteren rapor yay?nland?. Yay?nlanan listede Samsung liderli?ini sürdürürken, uzun zamand?r küçülmekte olan sektörün hareketlenmeye ba?lad??? da görülüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir