Buzulların Erimesi Sonucu Açığa Çıkan Virüs, Denizdeki Memelilerin Hayatını Tehlikeye Atıyor

?klim de?i?ikli?i devam ederken ölümcül virüslerdeki ani de?i?imleri inceleyen yeni bir çal??ma yay?nland?. Yeni çal??ma, Kuzey Kutbu?nda ya?ayan su samurlar?, foklar ve denizaslanlar?nda görülen Phocine Distemper Virüsünün nedenini ortaya koyuyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir