Uydu Görüntüleri, Dünyanın En Kalın Buzulunun Eridiğini Gösteriyor

NASA uydular? taraf?ndan tespit edilen görüntülere göre, Dünya’n?n en kal?n buzulu ‘Taku’ eriyor. ?klim de?i?ikli?i nedeniyle buzulun erimesi beklenenden 80 y?l önce gerçekle?ti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir