Araştırmacılar, İyi Bir Pop Şarkısının Arkasındaki Bilimsel Sırrı Açığa Çıkardı

Ara?t?rmac?lar, iyi bir pop ?ark?s?n?n arkas?ndaki s?rr? ortaya ç?karmak için 700?den fazla ?ark?y? incelediler. Hit ?ark?lar üzerinde yap?lan çal??ma, iyi bir pop ?ark?s?n?n temellerini ortaya ç?kard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir