5 Büyük İnternet Tarayıcısında DoH Desteği Nasıl Kullanıma Açılır?

Büyük internet taray?c?lar?n?n hemen hemen hepsi gizlili?i art?rmaya yard?mc? olan bir protokol olan DoH(DNS-over-HTTPS) deste?ini kullan?c?lar?na sunuyor. Bugün sizlere 5 büyük internet taray?c?s?nda DoH protokolünün nas?l etkin hale getirilece?ini anlataca??z.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir