Disney ve Amazon’dan Disney+ İçin Büyük Anlaşma

Disney, yeni dizi ve film platformu olacak olan Disney+??n Fire TV?de yer almas? için Amazon?la anla?maya vard?. Disney, yap?lan yeni anla?man?n ard?ndan Disney+??n lansman?n Fire TV?den gösterilece?ini aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir