Yeni Bir Batman Fan Teorisine Göre Yarasa Sinyali ile Aslında Başka Biri Hedefleniyor

Batman?in hem çizgi romanlar? hem de filmlerinde y?llard?r de?i?meyen ?eylerden birisi de Batman?i ça??rmak için kullan?lan Yarasa Sinyali?dir. Ortaya at?lan yeni bir teori, Yarasa Sinyali hakk?ndaki dü?ünceleri tamamen de?i?tirebilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir