Araştırmacılar, Derin Öğrenme Yoluyla 2D Görüntüleri 3D’ye Çevirebiliyor

Kaliforniya Üniversitesi’ndeki ara?t?rmac?lar, derin ö?renme tekni?iyle geli?tirdikleri “Deep-Z” sistemiyle, 2D görüntüleri 3D görüntülere çevirebildiler. Çal??malar, daha basit, daha h?zl? ve çok daha ucuz görüntüleme tekniklerinin önünü açabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir