Küçük Bir Girişim Olan Kepler, Kuzey Kutbu’na İlk Defa Yüksek Hızlı İnternet Sağladı

Ufak bir uydu giri?im olan Kepler, dünyada ilk kez Kuzey Kutbu’na 100 Mbps üzeri geni?bant ba?lant?s? sa?lamay? ba?ard?. ?irket, ba?lant?y? daha önce yörüngeye f?rlatt??? iki nano uydu sayesinde sa?lad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir