Coca-Cola’nın Tadı Diğer Ülkelere Göre Türkiye’de Neden Farklı?

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun Obezite ?le Mücadele Alt Komisyonu’nda Coca-Cola’n?n tad?n?n di?er ülkelere göre Türkiye’de neden farkl? oldu?u tart???ld?. Coca-Cola ise tart??man?n ard?ndan aç?klama yaparak ortaya at?lan iddiay? reddetti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir