125 Bin Yıl Öncesinin Deniz Seviyesini Araştıran Bilim İnsanları: Geleceğimiz Korkunç

?klim de?i?ikli?i en fazla denizleri ve okyanuslar? etkiliyor. Gerçekle?tirilen yeni bir ara?t?rma, deniz ve okyanus seviyelerinin Dünya?n?n son s?cak döneminde 10 metre yükseldi?ini ortaya ç?kard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir