Öğrenci ve Öğretmenlere Özel Sosyal Medya Platformu: Beyaz Pano

Teknolojinin en güzel yan? da e?itimi tek t?k uza??m?za getirmesi. Ö?renci ve ö?retmenleri bulu?turan dijital s?n?f, Beyaz Pano bunun ba?ar?l? bir örne?i. Peki Beyaz Pano nedir, nas?l kullan?l?r? Gelin aç?klayal?m.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir