Google Fotoğraflar Uygulamasının Az Bilinen 12 Özelliği

Apple??n Foto?raf uygulamas?, kullan?c?lara s?n?fland?rma, yapay zeka ile arad???n?z foto?raf? kolayca bulabilme gibi hayat? kolayla?t?ran özellikler sunuyor. Peki Android kullan?c?lar? ne yaps?n? Google Foto?raflar uygulamas?n?n da birçok hayat? kolayla?t?ran özelli?i bulunuyor. Bugün size galerinizde kullanabilece?iniz az bilinen 12 özellikten bahsedece?iz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir