Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Ajans Press, Birle?mi? Milletler taraf?ndan haz?rlanan “Dünya Mutluluk Raporu” verilerini kamuoyu ile payla?t?. Yap?lan aç?klamalarda dünyan?n en mutlu ülkesinin Finlandiya, en mutsuz ülkesinin ise Güney Sudan oldu?u aç?kland?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir