Araştırmacılar, Çarpışan İki Kara Deliğin Tuhaf Sesini Ortaya Çıkardı (Video)

Evrendeki tekillikleriyle tüm fizik kurallar?n? çi?neyen kara delikler, günümüzde dahi s?rr? çözülemeyen en büyük gizemlerden biri. Peki iki kara delik çarp??t???nda nas?l bir ses ortaya ç?k?yor? LIGO taraf?ndan yap?lan gözlemler, iki kara deli?in çarp??mas? neticesinde ortaya ç?kan garip sesi gösteriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir