Vatandaş ve Polis İşbirliği ile Uyuşturucuya Karşı Mobil İhbar Uygulaması: Uyuma

Ça??n vebas? haline gelen uyu?turucuya kar?? yeni bir mücadele ba?l?yor. Vatanda?lar?n bu mücadelede polis ile i?birli?i yapaca?? Uyuma Projesi, sokaktaki uyu?turucu vakalar?n? önemli ölçüde azaltabilir. Bu konuda her ?ey projenin en büyük silah? olan Uyuma isimli uygulamay? kullanan vatanda?lar?n özverisine ba?l?. Gelin Uyuma Projesi?ne biraz yak?ndan bakal?m.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir