Rufus ile Windows ve Ubuntu İçin USB Sürücüsü Nasıl Yapılır?

Son y?llarda format atmak için neredeyse USB belleklerden ba?ka bir ?ey kullanmaz hâle geldik. Bunun sebebi tabii ki de USB belleklerin CD ve türevi ?eylerden çok daha h?zl? çal???yor olmas?. Bu ihtiyac? kapatman?n en kolay yollar?ndan biri de Rufus program?n? nas?l kullanaca??n?z? bilmek. Rufus indirme linki yaz?m?zda.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir