Microsoft ve Nokia, Windows Phone Felaketinden Sonra Tekrar Bir Araya Geliyor

Microsoft’un Windows Phone i?letim sistemini çal??t?ran giri? seviyesi cihaz Nokia Lumia 530, 2014 y?l?nda piyasaya sürüldü. ?ki ?irketin ortakl???, ortaya ç?kan ba?ar?s?z sat??lardan ve ?irketlerin birbirini suçlamas?ndan sonra bozulmu?tu. 5 y?l sonra iki ?irket, tekrar bir araya gelece?ini aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir