Google’daki Bir Uzman, Arama Yaparken Düşülen En Büyük 3 Hatayı Açıkladı

Google’da ara?t?rmac? olarak çal??an Daniel Russell, saha testleri sonucunda arama s?ras?nda yap?lan en büyük 3 hatay? aç?klad?. Russell, bu hatalar?n üstesinden nas?l gelebilece?imizi de anlatt?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir